Jacobs & Morawska Fine Art Consulting

The Art of Collecting and Investing in Art
As managed by Museum Professionals 

Jacobs & Morawska Fine Art Consulting

J+M-logo-v006

Kolekcje Prywatne

Kolekcje Korporacyjne

Nabycie i Sprzedaż Dzieł Sztuki

Wycena Dzieł Sztuki

Wyszukiwanie Dzieł Sztuki

Zarządzanie Kolekcją

Pakowanie, Transport, Montaż, Konserwacja Dzieł Sztuki oraz Ubezpieczenie

Finansowanie poprzez użycie dzieł sztuki jako Zabezpieczenia