Jacobs & Morawska Fine Art Consulting

The Art of Collecting and Investing in Art
As managed by Museum Professionals 

Inwestowanie w Sztukę

Inwestowanie w Sztukę

Inwestowanie w Sztukę

Wiele osób, które kolekcjonuje sztukę uważa siebie głownie za kolekcjonerów, niekoniecznie inwestorów per se. Taka sytuacja oczywiście nie oznacza, że osoby te kolekcjonując dzieła sztuki nie inwestują. Większość kolekcjonerów chciałaby, żeby nabywane przez nich dzieła sztuki w najgorszym wypadku zachowały swoją wartość; idealnie by było, gdyby dzieła sztuki znacząco zwiększały swoją wartość. Jednakże, wielu poważnych kolekcjonerów, jak nie większość, nabywa dzieła sztuki z miłości do nich.

Niemniej w przeciągu ostatnich lat coraz więcej osób, niekoniecznie kolekcjonerów, uznaje dzieła sztuki za osobny rodzaj aktywów oraz świetny sposób na dywersyfikację portfolio. Wiodący analitycy finansowy zauważyli, że inwestorzy dodający dzieła sztuki do swojego portfolio nie tylko uzyskują lepsze wyniki w skali roku, lecz także obniżają stopień ryzyka. Co więcej, większość osób zaczęła sobie uświadamiać, iż eksperci w dziedzinie sztuki są w stanie z łatwością i zręcznością odnaleźć się wśród skomplikowanych i zdradliwych mechanizmów rządzących światem sztuki, dzięki czemu mogą dokonywać bezpiecznych i pewnych inwestycji.

Wśród powodów, dla których warto inwestować w sztukę należy wymienić:

• Inwestycje w sztukę w historycznej perspektywie przynosiły atrakcyjne zyski, w przeciwieństwie do papierów wartościowych i dochodów pasywnych (np. renty).

• Inwestorzy, którzy w swoim portfolio posiadają dzieła sztuki, redukują ryzyko i w historycznej perspektywie uzyskują zdecydowanie lepsze wyniki w skali roku.

• Inwestycje w sztukę stanowią solidne zabezpieczenie przed inflacją i zapewniają zyski znacząco przekraczające wzrosty globalnych indeksów cen konsumenckich.

• Sztuka stanowi rzeczywistą klasę aktywów i rosnący rynek inwestycyjny.

• Rynek sztuki jest nieprzejrzysty i w dużej mierze nieuregulowany, dzięki czemu dostarcza osobom z ponadprzeciętną wiedzą na temat sposobu jego funkcjonowania dostęp do wielu możliwości inwestycyjnych oraz okazji transakcji arbitrażowych.

• Inwestycje w dzieła sztuki mają niską korelację do tradycyjnych rynków inwestycyjnych, takich jak akcje czy renty, tym samym zapewniając istotną możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Firma Jacobs & Morawska współpracuje z osobami prywatnymi, podmiotami typu „family office”, inwestorami i funduszami inwestycyjnymi, których celem jest generowanie zysków z inwestycji opartych o rynek sztuki. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania i doradztwo w celu wejścia na rynek sztuki  i sukcesu na rynku inwestycyjnym. Nasi eksperci pracują z klientami indywidualnie tworząc plany inwestycyjne, dostosowane do indywidualnych lub korporacyjnych potrzeb inwestorów pomagając miedzy innymi określić:

  • łączny budżet na kolekcje sztuki,
  • najkorzystniejszy okres na nabywanie i zbywanie dzieł sztuki,
  • rodzaj nabywanej sztuki (gatunek, nazwisko artysty, dywersyfikacji i wymaganej łatwości zbycia planowanej kolekcji),
  • poziom ryzyka oczekiwanego przez klienta (tzn. alokacji inwestycji pomiędzy uznanymi, rozpoznawalnymi i wschodzącymi artystami bądź okresami lub rodzajami sztuki, takimi jak na przykład starzy mistrzowie, impresjonizm, modernizm, sztuka współczesna).

Istnieją trzy podstawowe sposoby inwestowania w sztukę: pierwszy to Indywidualny Kolekcjoner; drugi to Klub Inwestorów; a trzeci to Fundusz Inwestycyjny.


INDYWIDUALNY KOLEKCJONER

Zarząd firmy Jacobs & Morawska posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu prywatnymi rachunkami inwestycji w sztukę dla osób indywidualnych i podmiotów typu „family office”. Oferujemy zarządzanie zarówno uznaniowe,  jak również nieuznaniowe, w ramach tego tworzymy program dostosowany do zainteresowań klienta i jego intencji w zakresie poziomu osobistego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Prywatnie zarządzane rachunki inwestycyjne powstają przede wszystkim po to, by zapewnić właścicielowi tytuł własności do dzieła sztuki, zaś firma Jacobs & Morawska działa w roli upoważnionego przez klienta menedżera-powiernika, którego odpowiedzialność polega na budowaniu, zarządzaniu i selektywnym zbywaniu zarządzanych aktywów portfela inwestycyjnego opartego na dziełach sztuki. Osoby fizyczne mogą wybierać różne oferowane przez Jacobs & Morawska strategie inwestycyjne oraz dostosowywać je do poziomu rozgłosu, który chcą nadać swoim kolekcjom. Jacobs & Morawska jest odpowiedzialna zabezpieczenie administracyjno-logistyczne zarządzania portfelem inwestycyjnym opartym o dzieła sztuki włącznie z przygotowaniem umów ubezpieczenia, prowadzeniem właściwej dokumentacji, zapewnieniem i obsługą transportu oraz bezpiecznego magazynowania.


KLUB INWESTORÓW

Wielu już działających oraz potencjalnych inwestorów woli inwestować wspólnie z innymi, inwestorami o podobnych preferencjach. W takich przypadkach firma konsultingowa Jacobs & Morawska współpracuje z członkami danej grupy inwestycyjnej w celu wypracowania wspólnego zrozumienia celów inwestycyjnych, horyzontów, profilu ryzyka i płynności oraz strategii grupy. Co więcej, mamy duże doświadczenie w pomaganiu członkom klubów inwestorów w zakresie wypracowywania metody zarządzania ich platformą inwestycyjną, w tym m.in. mechanika zarządzania i kolektywnego podejmowania decyzji, alokacja praw materialnych i zobowiązań oraz ograniczenia w zakresie dobrowolnego i niedobrowolnego przeniesienia interesów poszczególnych członków na grupę.


FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Od 2006 roku fundusze inwestycyjne sztuki są wykorzystane przez inwestorów do inwestowania na rynku sztuki. W swojej istocie fundusze sztuki są platformami inwestycyjnymi o strukturze podobnej do funduszy private equity. Funduszami tymi zarządzają eksperci sztuki wspólnie ze specjalistami od inwestowania posiadającymi wiedzę w zakresie zarządzanych funduszy.

Inwestorzy składają środki inwestycyjne, z których korzysta menedżer funduszu w celu nabycia, zarządzania i zbycia zróżnicowanym portfelem dzieł sztuki, zgodnie z wcześniej ustalonym planem inwestycyjnym funduszu. Zaletą inwestowania w sztukę poprzez fundusz inwestycyjny jest większa dywersyfikacja niż w przypadku inwestowania indywidualnego lub poprzez Klub Inwestorów, zaś koszty zarządzania kolekcją sztuki rozkładają się na większą liczbę osób. Fundusze inwestycyjne zorientowane na rynek sztuki mają bardzo różne kryteria inwestycyjne, ograniczenia portfelowe, strategie inwestycyjne oraz procesy inwestycyjne.

Firma konsultingowa Jacobs & Morawska jest doskonale zorientowana w zasadach, zakresie i sposobach zarządzania funduszami inwestycyjnymi opartymi o rynek sztuki oraz pracuje z profesjonalnymi menedżerami portfeli inwestycyjnych i inwestorami w zakresie strukturyzacji funduszy opartych na rynku sztuki w celu zbudowania określonego profilu inwestycyjnego dla każdej grupy inwestorów.

Najważniejsze dla każdego inwestora są kwalifikacje zespołu, z którym pracuje. W firmie Joseph & Morawska personel nadzoruje Joseph Jacobs, który przez ponad 45 lat kupował oraz sprzedawał dzieła sztuki dla znaczących muzeów oraz pracował jako prywatny konsultant. Ramię inwestycyjne firmy tworzy zespół ekspertów z branży muzealniczej – wielu z pracowników ma znaczące doświadczenie jako konsultanci muzealni bądź specjaliści domów aukcyjnych. Eksperci ci, każdy z dziesiątkiem lat doświadczenia, zapewniają, że zakupione zostaną po dobrej cenie tylko dzieła sztuki o muzealnej wartości, na które z pewnością znajdą się kupcy w przyszłości. Równie istotny jest fakt, że ten zespół ekspercki posiada niezrównane kontakty w świecie sztuki, dzięki czemu posiada dostęp do najlepszych ofert zakupu i zapewnia późniejszą sprzedaż zakupionych dzieł sztuki.


W zakresie wszystkich strategii inwestycyjnych, planowania podatkowego oraz innych kwestii prawnych Jacobs & Morawska współpracuje bezpośrednio z Enrique Libermanem, który jest jednym z najbardziej uznanych na świecie prawników specjalizujących się w dziełach sztuki oraz wielkim autorytetem w dziedzinie inwestycji w dzieła sztuki i zarządzania funduszami inwestycyjnymi opartymi na sztuce. Enrique Liberman jest także jednym z założycieli i prezesem światowej organizacji Art Fund Association, stowarzyszenia branżowego funduszy inwestujących w sztukę i jest uznawany za jednego z czołowych światowych autorytetów we wszystkich aspektach tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w obszarze sztuki. Enrique Liberman otrzymał tytuł „Superprawnika” stanu Nowy Jork, natomiast magazyn Lawyer Monthly uznał go za najlepszego amerykańskiego prawnika zajmującego się sztuką w 2014 roku.