Jacobs & Morawska Fine Art Consulting

The Art of Collecting and Investing in Art
As managed by Museum Professionals 

Jacobs & Morawska Fine Art Consulting

Kolekcje Prywatne Kolekcje Korporacyjne Nabycie i Sprzedaż Dzieł Sztuki Wycena Dzieł Sztuki Wyszukiwanie Dzieł Sztuki Zarządzanie Kolekcją Pakowanie, Transport, Montaż, Konserwacja Dzieł Sztuki oraz Ubezpieczenie Finansowanie poprzez użycie dzieł sztuki jako...